17807467_10154947579546005_4740739590009582602_o

Turdatoer 2013

Da er datoene for årets turer spikret!

31mai- 2juni- kvarøy
14-16 juni- Herøy
23-25 aug- Sleneset
13-15 sep- Lurøy
11-13 okt- Tonnes

Mer informasjon om hver enkelt tur kommer etterhvert.

17807467_10154947579546005_4740739590009582602_o

Ny kartplatter er bestilt

Da vi var på tur til Herøy i sommer sluttet vår syv år gamle Garmin kartplotter å fungere.
Vi har sjekket om denne lot seg reparere, men det var ikke lønnsomt.
En tilsvarende modell – samme skjermstørrelse, samme funksjonalitet – ble ikke særlig mye billigere enn gammelplotteren, og det var jo litt stusselig. Samtidig kan vi ikke la være å ha skikkelig navigasjonsutstyr. Til det er våre medlemmer, båt og motor for dyrebare.

Styret har derfor besluttet å gå til innkjøp av grise-coole Lowrance HDS-7 GEN 2 Touch som kan tegne et “flyfoto” av havbunnen.
(Noen som har hørt at det skal ligge et vrak plass, men mangler nøyaktig plassering? :-))

Test i Båtmagasinet:
Sjøbunnen i HD til lavpris

17807467_10154947579546005_4740739590009582602_o

Fylleutstyr for nitrox

Oksygenanalysator Analox O2 EII analysator og Oksygenoverfylleslange med digitalt manometer er nå kjøpt inn og står klart til bruk.
Vi håper med dette på økt interesse for Nitrox-dykking og -kursing.

17807467_10154947579546005_4740739590009582602_o

Hjertestarter

Klubbens nyinnkjøpte hjertestarer ligger nå klar til bruk i o2-kofferten.
Når den slås på sier en stemme hva som skal gjøres, og den gir ikke sjokk med mindre den detekterer hjerteflimmer. Ett kurs er avholdt, og dersom det er interesse vil det bli avhold flere. OBS! Forseglingen på lommen med padsene må ikke brytes før det er alvor.

17807467_10154947579546005_4740739590009582602_o

Kursstøtte

Medlemmer kan søke om støtte til kurs, fortrinnsvis kurs som bidrar til å øke sikkerheten i.f.m. dykking. Søknad sendes styret@sportsdykkere.no og tilsagn vil bli gitt fortløpende. I utgangspunktet er beløp satt til kr 500,- pr kurs. Utbetaling skjer ved fremleggelse av kursbevis.

Presisering 28/3-2011: Med sikkerhet menes sikkerhet som kommer andre medlemmer tilgode. Eksempel er rescuekurs og båtførerprøven.

17807467_10154947579546005_4740739590009582602_o

Kontigent 2012

Innbetalingsblankett for medlemskontingent 2012 er sendt ut 13.1 på mail og brev, med betalingsfrist 30.1.
Dersom noen ikke har mottatt denne, kan dere sende en e-post med korrekt postadresse til kasserer@sportsdykkere.no eller betale kontingenten inn på 4510.12.33301.
Enkeltmedlem kr 700,- og familie kr 1.200,-.