Styret

Leder: Morten Jensen

Nestleder: Robin Hansen

Sekretær:Ida Johanne Monsen Gløsen

Kasserer: Arne Forbord

Turleder: Rita Hundnes

Materialforvalter: Frode Steen

Vara: Raymond Olsen

 

Valgkomite

Marianne Jensen (leder)

Maciej Chmielek