Follow Us:

Far far away, behind the word moun tains, far from the countries Consonantia, there live the blind texts.

759 Pinewood Avenue

Marquette, Michigan

info@domain.com

Online Support

906-624-2565

Mon-Fri 8am-5pm

Get Subscribed!

Medlemstyper

Rana sportsdykker tilbyr ulike medlems tilbud.
Som medlem kan du velge mellom:

  •  Ordinært medlem
    Inkludert i dette får du fri tilgang til luft kompressorene, klubb båtene, O2-koffert osv….
      
  • Støttemedlem
    Som støttemedlem kan du delta på medlemsmøter og dykketurer i regi av klubben, samt bruke klubbens eiendeler. Men du vil ikke ha tilgang til gratis luftfylling, egne priser for engangs fylling står beskrevet i fyllebrakken.  

Categories: