171639614_10158923576346005_5235986811400083852_n

Medlemsregister

Det viser seg at medlemsregisteret ikke harmonerer med de som er innlagt på klubbens e-postgruppe. I praksis sendes derfor e-poster til personer som ikke er medlemmer og det kan også være medlemmer som heller ikke mottar e-postene, fordi de ikke er lagt inn på gruppe mailen. Også andre grunner tilsier oppdatering/ajourhold av medlemsregisteret.

Jeg ber derfor om at de som har betalt kontingenten for 2021, sender en melding til Roy-Arne Wik på adresse:

roy_arne1988@hotmail.com

Meldingen skal foruten navn inneholde adresse, telefonnummer, navn på nærmeste pårørende og e-postadresse. Jeg gjør oppmerksom på at kun navnet på den enkelte vil bli tatt med under medlemsoversiktet på hjemmesiden. De andre dataene benytter vi for å oppdatere/vaske medlemsregisteret.

Det er svært viktig at medlemsregisteret er korrekt og jeg ber derfor om at dere så snart som råd er gir tilbakemelding slik jeg ber om innen 31.03.21

En tilsvarende melding vil bli lagt ut på klubbens Facebook-side, for å fange opp medlemmer som ikke er adressat på gruppe-mailen.