171639614_10158923576346005_5235986811400083852_n

Hjertestarter

Klubbens nyinnkjøpte hjertestarer ligger nå klar til bruk i o2-kofferten.
Når den slås på sier en stemme hva som skal gjøres, og den gir ikke sjokk med mindre den detekterer hjerteflimmer. Ett kurs er avholdt, og dersom det er interesse vil det bli avhold flere. OBS! Forseglingen på lommen med padsene må ikke brytes før det er alvor.

171639614_10158923576346005_5235986811400083852_n

Kursstøtte

Medlemmer kan søke om støtte til kurs, fortrinnsvis kurs som bidrar til å øke sikkerheten i.f.m. dykking. Søknad sendes styret@sportsdykkere.no og tilsagn vil bli gitt fortløpende. I utgangspunktet er beløp satt til kr 500,- pr kurs. Utbetaling skjer ved fremleggelse av kursbevis.

Presisering 28/3-2011: Med sikkerhet menes sikkerhet som kommer andre medlemmer tilgode. Eksempel er rescuekurs og båtførerprøven.

171639614_10158923576346005_5235986811400083852_n

Kontigent 2012

Innbetalingsblankett for medlemskontingent 2012 er sendt ut 13.1 på mail og brev, med betalingsfrist 30.1.
Dersom noen ikke har mottatt denne, kan dere sende en e-post med korrekt postadresse til kasserer@sportsdykkere.no eller betale kontingenten inn på 4510.12.33301.
Enkeltmedlem kr 700,- og familie kr 1.200,-.